Teràpia de parella

Durant la teràpia de parella es crea un espai segur i relaxat on es dóna l’oportunitat de què cada membre de la parella mostri els seus sentiments i pugui explicar la seva perspectiva del problema. La comunicació sincera és fonamental per tenir una millor comprensió de l’altre, d’un mateix i de la situació. L’objectiu és treballar conjuntament cap a la mateixa direcció, fomentar l’afecte i aconseguir la flexibilitat i l’adaptació cap a l’altre, respectant les pròpies necessitats.

Magradaria acompanyar-vos en aquest procés per trobar conjuntament la solució s efectiva per a vosaltres i la vostra situació.

Podeu consultar per qualsevol qüestió, com per exemple:

  • Problemes de comunicació i discussions

  • Problemes i dificultats sexuals

  • Gelosia i inseguretats

  • Infidelitats

  • Procés de separació

  • Dificultats en l’adaptació als canvis del cicle vital

Facebook