Teràpia de família

Durant la teràpia de família es crea un espai segur i relaxat on es dóna l’oportunitat de què cada membre de la família (sigui adult o menor) mostri els seus sentiments i pugui explicar la seva perspectiva de la situació. La comunicació sincera i l’escolta atenta del que diuen els altres és fonamental per tenir una millor comprensió dels altres, d’un mateix i de la situació. S’intenta trobar un objectiu comú i acordar estratègies per anar tots en la mateixa direcció i aconseguir una convivència més agradable i un major benestar emocional.

Magradaria acompanyar-vos en aquest procés per trobar conjuntament les solucions s efectives per a vosaltres i la vostra situació.

Podeu consultar per qualsevol qüestió, com per exemple:

  • Problemes de comunicació i discussions

  • Dificultats en l’adaptació als canvis del cicle vital

  • Dificultats en la transmissió de valors i pautes adequades de convivència

  • Problemes conjugals o separació de la parella que afecti el benestar dels fills

  • Processos de dol i pèrdues

  • Malaltia en un dels membres de la família

Facebook