Kinesiotape

El que normalment anomenem com a tires de colors, en realitat es tracta d’ embenats neuromusculars o kinesiotape. El seu origen està als anys 70 al Japó y consisteix en tires de cotó amb un adhesiu que serveix per a tractar problemes musculars o articulars entre d’altres.

El mecanisme d’acció del kinesiotape es basa en que crea una elevació de la pell produït ondulacions, el que a més d’augmentar la circulació sanguínia i limfàtica, produeix senyals a nivell propioceptiu que ens permeten arribar al nostre objectiu terapèutic.

El kinesiotape té diferents indicacions amb els seus corresponents mètodes d’aplicació. El seu ús més comú és en la patologia muscular i lligamentosa encara que també poden aplicar-se per a problemes limfàtics, fascial i articular.

Els principals beneficis de la seva aplicació són:

  • Millora de la circulació.
  • Analgèsia local. 
  • Millora de l’acció muscular. 
  • Millora la recuperació de lesions.